Bugetare participativă Brașov Bugetare participativă Brașov

Evaluarea proiectelor depuse

Comisia Bugetării Participative

Membrii Comisiei de Bugetare Participativă vor verifica conformitatea proiectului tău cu standardele Regulamentului Bugetării Participative şi cu alte reglementări legale în vigoare. Ea va analiza fezabilitatea tehnică cât și cea financiară a proiectului pe care îl propui. Proiectul tău va fi evaluat în cadrul unui proces inovativ la nivel național, caracter inovativ dat de implicarea a membrilor societății civile locale și a experților independenți. Ei vor fi recrutați printr-un proces transparent implementat conform Regulamentului Bugetării Participative a Municipiului Brașov. 

 

Membrii comisiei

a. Primarul Municipiului Brașov

b. Specialiști din cadrul Aparatului Administrativ al Primăriei, din următoarele domenii: tehnic, achiziții, arhitectură, urbanism, juridic, economic, relațiile cu comunitățile.

c. Consilieri locali

d. Membri ai societății civile locale și/sau experți independenți

 

Eligibilitatea proiectelor:

Procesul de Bugetare participativă are două componente principale: 

 • Colectarea de idei de proiecte fezabile în vederea adaptării politicilor publice la nevoile reale ale brașovenilor. 
 • Implementarea proiectelor 

Pentru a ne asigura de faptul că un proiect propus poate fi implementat, o comisie de experți se va pronunța asupra eligibilității acestora, eligibilitate înțeleasă ca fezabilitate a proiectelor.  Pentru ca ideea ta de proiect să ajungă în etapa Votul publicului, asigură-te că îndeplinește următoarele criterii: 

 • Poate fi asimilată unei cheltuieli aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Brașov;
 • Vizează spații sau bunuri aflate în administrarea Municipiului Brașov, excluzând spațiile aflate în litigiu sau revendicate; nu sunt eligibile proiecte care vizează spații/bunuri proprietate privată;
 • Nu intră în aria altor programe sau investiții derulate de municipalitate;
 • Nu este contrară sau incompatibilă cu planuri, proiecte sau strategii ale municipalităţii;
 • Nu are un caracter comercial, publicitar, politic și să nu este discriminatoriu;
 • Este clar delimitate spaţial;
 • Se încadrează în bugetul maxim alocat unui proiect, 500.000 lei, cu TVA inclus. 
 • Bugetul propus de participanți este realist şi conform cu ofertele pieţei. De asemenea, bugetul este detaliat pe tipuri de cheltuieli;
 • Se înscrie ca temă şi relevanţă într-unul din domeniile bugetării participative;

 

_____________

Navighează către: