Evaluarea proiectelor depuse

 

Comisia Bugetării Participative

Membrii Comisiei de Bugetare Participativă vor verifica conformitatea proiectului tău cu standardele Regulamentului Bugetării Participative şi cu alte reglementări legale în vigoare. Ea va analiza fezabilitatea tehnică cât și cea comunitară a proiectului pe care îl propui.  Proiectul tău va fi evaluat în cadrul unui proces inovativ la nivel național, caracter inovativ dat de implicarea a membrilor societății civile locale și a experților independenți. Ei vor fi recrutați printr-un proces transparent implementat conform calendarului Bugetării Participative a Municipiului Brașov 2021. 

Membrii comisiei: 

a. Primarul Municipiului Brașov

b. 7 Specialiști din cadrul Aparatului Administrativ al Primăriei, din următoarele domenii: tehnic, achiziții, arhitectură, urbanism, juridic, economic, relațiile cu comunitățile.

c. 3 Consilieri locali

d. 2 Membri ai societății civile locale

e. 2 Experți independenți

Eligibilitatea proiectelor:

Procesul de Bugetare participativă are două componente principale: 

  • Colectarea de idei de proiecte fezabile în vederea adaptării politicilor publice la nevoile reale ale brașovenilor. 
  • Implementarea proiectelor 

Pentru a ne asigura de faptul că un proiect propus poate fi implementat, o comisie de experți se va pronunța asupra eligibilității acestora, eligibilitate înțeleasă ca fezabilitate a proiectelor. 

Pentru ca ideea ta de proiect să ajungă în etapa Votul publicului, asigură-te că îndeplinește următoarele criterii: 

  • Ideea de proiect propusă este aplicabilă şi realistă faţă de oraşul actual şi faţă de nevoile contemporane ale comunităţilor sale. 
  • Bugetul propus este realist şi conform cu ofertele pieţei. De asemenea el trebuie să fie detaliat pe tipuri de cheltuieli astfel  încât să se înscrie în limita bugetară de 500.000 de lei pe categorie. 
  • Ideea cu care se aplică trebuie ține cont de beneficiarii şi comunităţile cărora se adresează şi încearcă pe cât posibil să prevadă efecte durabile şi impactul cuantificabil în comunităţile unde intervine.
  • Ideea se înscrie ca temă şi relevanţă în unul din domeniile bugetate. 

 

Navighează către: