Întrebări Frecvente

   

1. Cum pot depune idei de proiecte pentru bugetarea participativă? 

Ideile de proiecte pot fi depuse prin crearea unui cont online pe www.primariabrasovenilor.ro, platforma de bugetare participativă a Municipiului Brașov.

 

2. Cine poate propune idei de proiecte?

Pot depune idei de proiecte în platforma de bugetare participativă a municipiului Brașov, primariabrasovenilor.ro, persoanele fizice, de peste 18 ani, cu domiciliul sau rezidență temporară/flotant în municipiul Brașov, care dețin un cont validat. 

 

3. Primesc bani sau particip cu o co-finanțare dacă înscriu o idee pe platformă?

Bugetarea participativă nu presupune nici alocarea de granturi pentru cetățeni și nici un proces de co-finanțare. Prin înscrierea unei idei de proiect în platforma de bugetare participativă cetățenii pot stabili modalitatea justă de cheltuire a unei părți din bugetul local. Tu propui o idee, este analizată tehnic de specialiștii din comisia de bugetare participativă, care decid dacă ideea intră sau nu în etapa de vot al comunității. Ideile de proiect care acumulează cele mai multe voturi din partea brașovenilor sunt declarate câștigătoare și trec în etapa de implementate, iar tu, în calitate de inițiator, poți lua parte activ la întregul proces de implementare.

 

4. Pot participa dacă sunt ONG sau asociație?

Ideile de proiect sunt depuse exclusiv de cetățeni persoane fizice, în mod individual. 

 

5. Pot depune mai multe idei de proiecte?

Da, cu condiția să depui câte o idee pentru fiecare dintre domeniile propuse către participanți.

 

6. Ce fel de propuneri pot face?

Ideile de proiecte depuse în platforma primariabrasovenilor.ro trebuie să se încadreze într-unul dintre domeniile propuse către participanți:

a) Orașul Mobil 

Propune ideea ta prin care facem Brașovul un Oraș Mobil. Pentru a se încadra în această categorie proiectul pe care îl propui trebuie să se adreseze unei situații ce ține de mobilitate urbană sau de accesibilitatea și siguranța circulației pedestriene.

b) Orașul Verde  

Propune ideea ta prin care facem Brașovul un Oraș Verde. Pentru a se încadra în acest domeniu proiectul pe care îl propui trebuie să se adreseze unei situații ce ține de amenajarea de spații verzi, transformarea celor existente sau identificarea unor spații ce pot fi amenajate. Totodată, propunerile de proiecte pot face referire și la amenajarea de locuri de joacă sau spații cu componentă multifuncțională și plurigenerațională în cadrul cărora să fie implementate și zone de spații verzi. 

c) Orașul Relaxat 

Propune ideea ta prin care facem Brașovul un Oraș Relaxat. Pentru a se încadra în această categorie proiectul pe care îl propui trebuie să se adreseze unei situații ce ține de amenajarea de spații publice/spații comune.

d) Orașul Comunităților 

Propune ideea ta prin care facem Brașovul un Oraș al Comunităților. Pentru a se încadra în această categorie proiectul pe care îl propui trebuie să se adreseze unei situații ce ține de infrastructură culturală și artistică, de infrastructură educațională sau de infrastructură sportivă.

 

7. Ce criterii trebuie să îndeplinească ideea pentru a fi supusă votului cetățenilor?

Ideile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii de eligibilitate:

  • Aplicabilitate

Ideea propusă să fie aplicabilă şi realistă faţă de oraşul actual şi faţă de nevoile contemporane ale comunităţilor sale.

  • Buget

Bugetul propus de deponenţi să fie realist şi conform cu ofertele pieţei. De asemenea el trebuie să fie detaliat pe tipuri de cheltuieli încât să se înscrie în limita bugetară de 500.000 de lei.

  • Impact

Ideea cu care se aplică trebuie să ţină cont de beneficiarii şi comunităţile cărora se adresează şi să încerce pe cât posibil să prevadă efecte durabile şi impact cuantificabil în comunităţile unde doreşte să intervină.

  • Relevanţă cu domeniul de aplicare

Ideea trebuie să se înscrie ca temă şi relevanţă în unul din domeniile propuse către participanţi.

 

8. Care este bugetul în care trebuie să se încadreze ideea mea de proiect?

Fiecare idee trebuie să se încadreze în maximum 500.000 de lei per domeniu propus către participanți.

 

9. Cine și cum poate vota ideea mea de proiect?

Orice persoană fizică de peste 18 ani, cu domiciliul sau rezidență temporară/flotant în municipiul Brașov care-și creează un cont pe platforma bugetării participative, primariabrasovenilor.ro. Votul are loc într-o singura etapa. Fiecare cetățean va putea vota un singur proiect per domeniu. Proiectele vor fi ordonate în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite

 

10. Cine evalueaza ideea mea de proiect?

Pentru a ne asigura de faptul că un proiect propus poate fi implementat, o comisie de experți se va pronunța asupra eligibilității acestora, eligibilitate înțeleasă ca fezabilitate a proiectelor.  Membrii comisiei:  a. Primarul Municipiului Brașov b. 7 Specialiști din cadrul Aparatului Administrativ al Primăriei, din următoarele domenii: tehnic, achiziții, arhitectură, urbanism, juridic, economic, relațiile cu comunitățile. c. 3 Consilieri locali d. 2 Membri ai societății civile locale e. 2 Experți independenți Municipiul Brașov este primul din țară care apelează la experți independenți și la membri ai comunității locale pentru evaluarea ideilor de proiecte din procesul de bugetare participativă.

 

11. Pot veni cu propunerea în dosar, direct la Primăria Municipiului Brașov?

Procesul de bugetare participativă al Municipiului Brașov se desfășoară exclusiv online! Pot fi înscrise doar propuneri de proiecte pe platforma online a bugetării participative, www.primariabrasovenilor.ro. Primăria Brașov va sprijini cetățenii în procesul de depunere, dacă este cazul. Sprijinul poate fi acordat cetățenilor interesați la sediul Primăriei Municipiului Brașov, Compartimentul de Relații și Inovare Comunitară, cam. 137, 138, Bulevardul Eroilor nr. 8 sau la telefon 0722166430, între 10.00 și 16.00. Propunerile de idei de proiecte depuse la Primărie, în format fizic, pe hârtie, nu vor fi luate în considerare, conform regulamentului.

 

12. Ideile de proiecte vor fi supuse la vot exact în forma propusă de mine? 

În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri sau are potențial de ajustare tehnică și de concept încât să între la vot ca și proiect eligibil, în urma analizei Comisiei de Bugetare Participativă urmează să fie efectuată comunicarea cu deponentul pentru ca acesta să accepte realizarea modificărilor necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate. De altfel, comisia poate dispune revizuirea ideilor de proiecte, o etapă separată din calendarul bugetării participative a Municipiului Brașov.

 

13. Câte proiecte pot fi implementate în urma procesului de bugetare participativă?

Vor fi implementate un număr de proiecte care se vor încadra în alocarea bugetară stabilită de Consiliul Local pentru anul următor. Ideile de proiecte cu cel mai mare număr de voturi din fiecare domeniu propus vor fi selectate automat să treacă în etapa de implementare. În limita bugetului rămas disponibil, vor mai fi selectate, în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, următoarele proiecte fezabile.

 

14. Cum pot beneficia de sprijin în alcătuirea ideii mele sau în etapa de revizuire a ei?

Sprijinul poate fi acordat cetățenilor interesați la sediul Primăriei Municipiului Brașov, Compartimentul de Relații și Inovare Comunitară, cam. 137, 138, Bulevardul Eroilor nr. 8 sau la telefon 0722166430, între 10.00 și 16.00.

 

15. De ce este important să particip?

  • Pentru a-ți face auzite mai bine așteptările pentru îmbunătățirea calității vieții cartierului/comunității în care trăiești, din municipiul Brașov
  • Ca să te implici în dezvoltarea urbană printr-un proces deschis, transparent și activ de asumare și co-creare a municipiului Brașov
  • Ca să simți că ești parte din deciziile ce privesc întreaga comunitate, ca în Agora, leagănul democrației participative
  • Ca să ajuți la transparentizarea actului administrativ public local
  • Ca să pui umărul la consolidarea relației dintre autorități și cetățeni, printr-o comunicare mai eficientă, dialog deschis și colaborare de ambele părți
  • Ca să ai ocazia să te implici activ în urmărirea și implementarea ideii tale.

   

 

Navighează către: